Abu Hamza na slobodi: Porodica poručuje – dočekali smo pravdu

Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, pušten je na slobodu, potvrdila je za bh. novinsku agenciju Patria Nudžejma Softić, kćerka Abu Hamze koja je istakla da cijelo jutro telefoni zvone i da je osjećaj još uvijek nestvaran.

 

– Dočekali smo pravdu – kaže Softić.

Ovaj Sirijac proveo je u Imigracionom centru u Istočnom Sarajevu više od sedam godina bez optužbe.

Slobode je lišen bez optužbe i počinjenog krivičnog djela, jer ga država Bosna i Hercegovina smatra prijetnjom po nacionalnu sigurnost.

Bosna i Hercegovina usvojila je novi Zakon o strancima, koji je uveliko preuzeo stečevine Evropske unije, a to znatno mijenja i tretman stranih osoba.

Iz Službe za poslove sa strancima kazali su da je ukinuto rješenje kojim je stavljen pod nadzor smještanjem u imigracioni centar, te mu je određena blaža mjera nadzora ograničenjem kretanja na područje Kantona Sarajevo uz obavezu javljanja Službi za poslove sa strancima i nadležnim policijskim organima do napuštanja BiH.

Predmetno lice se nalazilo pod nadzorom u imigracionom centru od  2008. godine jer predstavlja prijetnu po nacionalnu bezbjednost BiH, te mu je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH sa zabranom ulaska u trajanju od pet godina. Zbog opasnosti da bi mu u njegovoj matičnoj zemlji bila ugrožena ljudska prava,  do danas se nisu stvarili uslovi za udaljenje predmetnog lica iz BiH. Odredbama novog Zakona o strancima  propisano je da mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar ne može biti duža od 180 dana u kontinuitetu.

U slučaju da strani državljanin ne poštuje obaveze iz rješenja o blažoj mjeri nadzora ili preduzme aktivnosti koje su u suprotnosti sa Zakonom, može mu se ponovo izreći mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar.

I.A.H i dalje predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost BiH i kako mu je izrečena mjera protjerivanja, Služba će nastaviti aktivnosti na iznalaženju bezbjedne treće zemlje koja bi prihvatila navedenog stranca s ciljem stvaranja uslova za  njegovo udaljenje iz BiH.

(20)

Abu Hamza na slobodi: Porodica poručuje – dočekali smo pravdu

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-