Balkan Investment banka za više od hiljadu klijenata “oprala” 1,7 milijardi KM!

Balkan Investment banka (BIB) je godinama ulagala novac građana RS u fiktivna preduzeća koja su imala samo jednog zaposlenog. Nalazila su se na istoj adresi u Kaunasu i sa njima se nije trgovalo na berzi.
Preko računa off-shore firmi na egzotičnim ostrvima, za više od 1.000 klijenata, Uprava Balkan Investment banke “oprala” je blizu 1,7 milijardi KM, navodi se u tajnom Zapisniku o kontroli BIB-a Republičkog deviznog inspektorata RS koji je u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.

Balkan Investment banka je emitovala 500.000 prioritetnih akcija nominalne vrijednosti deset KM. Iznos emisije je bio 5 miliona KM. Investiciono-razvojna banka RS preko svojih fondova kupuje kompletnu emisiju 2010. godine. Banka nedugo nakon toga kupuje 70.000 obveznica laktaške “Kaldere” nominalne vrijednosti 100 KM i sa rokom dospjeća od 20 godina. BIB potom prodaje ove obveznice Fondu za restituciju RS i Akcijskom fond RS za 6,8 miliona KM. “Kaldera” po osnovu kamata uplaćuje BIB-u 610.000 KM.

Rima direktor više društava

Banka je u periodu od 2006. godine do kraja 2008. postala vlasnik akcija emitenata u Litvaniji, kupujući ih od nerezidenata osnovanih u poreskim rajevima. Svi oni su imali otvorene račune u Ukio Bankas. Svi emitenti, čije je akcije banka kupovala, su zatvorena akcionarska društva, što znači da nisu na berzi hartija od vrijednosti, niti su registrovane u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Sva navedena društva, kao i njihove vlasnike, osnovali su Ukio Bankas i Ukio Banko Investicone Grupe. Ona su služila samo za pranje novca i izvlačenje novca iz opticaja. Karakteristika navedenih društava je i to što nisu imala redovnu djelatnost.

bib-banka-1

Na zahtjev Agencije za bankarstvo RS BIB je razvrstala kupljene hartije od vrijednosti na one koje su raspoložive za prodaju i na one koje se drže do dospjeća. Prema toj odluci BIB pristupa “prodaji” akcija raspoloživih za trgovanje. BIB akcije preduzeća UAB Finansinio irnekilnojamo turto valdymas, UAB Aloja, UAB Inter Trade i UAB First Partneriai prodaje tako što se ugovorima definiše da kupci preuzimaju akcije, plaćaju odmah samo manji dio ugovorene cijene, a ostatak su obavezni da isplate BIB-u u ratama, odnosno BIB im odobrava kredit za kupovinu navedenih akcija. BIB nije vjerodostojno prikazala podatke iz ugovora o prodaji, niti je obezbijedila naplatu potraživanja. BIB, drugim riječima, ne posjeduje dokaz da je na akcijama upisan zalog u svrhu naplate potraživanja. Inspektori su uočili da je direktor kompanije sa Djevičanskih Ostrva Northlink LLC od 2006. do 2011. godine bila Rima Kalinina. Kalinina je ujedno bila direktor predstavništva BIB-a u Kijevu, a bila je zaposlena i u predstavništvu BIB-a u Litvaniji. Jedna osoba je predstavljala veliki broj “društava” koje su osnovali Ukio Bankas i UGIB-a. Drugačije rečeno – nije bilo osoba koliko je bilo direktorskih mjesta i to je bio ozbiljan problem. Zbog toga mnoga društva i nisu imala direktora ili su ih zastupala pravna lica. Hvala, baš ste ljubazni Inspektori navode primjer prividne poslovne korespondencije koja je prikazivana u transakcijama. “Kupovine akcija su vršene uz siromašnu korespondenciju, po sistemu: – Da li biste Vi nama prodali akciju u tom i tom društvu? – Naravno – Po kojoj cijeni? – Po toj i toj? – Hvala, baš ste ljubazni!”, Ovaj primjer navode inspektori u izvještaju dodajući da u trgovanju „naravno, nije bila potrebna procjena društva, jer se, jednostavno, radilo o prividnom, fiktivnom poslu u cilju prevare”. BIB je odobrila kredit kompaniji Exclusiv General INC sa Djevičanskih ostrva od 818 hiljada evra za kupovinu akcija UAB Bioptrus koje su u vlasništvu BIB-a. U kreditnoj dokumentaciji nema procjene rizičara. Banka je pustila sredstva, a da pritom nije posjedovala izvod Centralnog registra hipoteka Litvanije kao dokaz o registraciji zaloga na HOV. Po osnovu ovog kredita otplaćeno je 74 hiljade evra. Novac je uplatila kompanija „Primefild Capital“ sa Djevičanskih Ostrva preko računa Ukio Bankas u BIB-u. Pranje para za nerezidentne klijente Balkan Investment Banka organizovala je i platni promet za klijente nerezidente koji su registrovani u poreskim rajevima. Zahtjevi za otvaranje računa ovih klijenata su dolazili preko predstavništva BIB-a u Kaunasu i dijelom iz predstavništva u Kijevu. Ukupan broj klijenata ove vrste iznosio je – 1.004! Nalozi za uplate i isplate sa računa su stizali putem sistema za internet bankarstvo koji je do 2010. godine bio organizovan preko Ukio banke, a poslije preko vlastitog sistema za internet bankarstvo. Devizni inspektori su zaključili da se veliki broj ovih klijenata osnovao u režiji Vladimira Romanova i Ukio banke. Devizni inspektori su metodom slučajnog uzorka uzimali nekoliko stranih klijenata: ABS Group, Sikom, Lider, EGIDA PKF, Vajden, Nordmarket i Gefest. Sve ove firme su povezane sa kompanijom Tashir Group, ali BIB ne posjeduje dokumente koji bi potvrdili navode o povezanosti sa Tashir Group. Uplate ili ispate su vršene od strane ili u korist firmi registrovanih takođe u poreskim rajevima (Sejšeli, Britanska Djevičanska Ostrva), a računi tih firmi su uglavnom otvoreni kod banaka na Kipru i u Letoniji. Sve ove kompanije su poslovale u Rusiji i prilivi su im bili u rubljama. Prilive bi zatim preko BIB-a konvertovali i odmah iznosili iz Rusije u evrima i dolarima i to na već pomenute partnere registrovane na Sejšelima i ostalim „poreskim rajevima“. Dokumenti na osnovu kojih su urađene ove transakcije nikada nisu provjeravani i nikada nisu tražene povratne informacije da li je stvarno izvršen taj posao (carinska dokumentacija Rusije). 

navickas-bib

Edvinas Navickas “BIB nije utvrdila identitet stvarnih vlasnika navedenih pravnih lica, niti porijeklo novca koji su klijenti koristili u svojim transakcijama. Banka nije utvrdila motiv poslovanja navedenih klijenata preko BIB-a. Banka je radila mijenjačke poslove novčanih sredstava za koja se lako moglo pretpostaviti da potiču od izvršenih krivičnih dijela. Banka je u kratkom periodu izvršila prenos novca isključivo na osnovu ugovora, a to u konkretnom slučaju nije dovoljno u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. BIB je jasno mogla pretpostaviti da su navedeni ugovori fiktivni. To se i danas lako može provjeriti preko Carinskih organa Ruske Federacije, a nije preduzela obavezne korake u pribavljanju faktura kao dokaza o izvršenom poslu”, stoji u izvještaju Republičkog deviznog inspektorata. “Smatramo da je Balkan Investment Banka po nalogu Ukio Bankas sa bankom u Moskvi vršila uslugu pranja novca za gorenavedene firme. Smatramo da je nalog za navedene poslove stigao direktno iz Ukio Bankas, te postoje osnove sumnje da su Uprava Banke i Nadzorni odbor počinili krivično djelo Pranje novca po članu 280. Krivičnog zakona RS. Bilo bi zanimljivo otkriti koliko su mentori iz AB Ukio Bankas zaradili u gorenavedenom pranju novca, u kojem je Balkan Investment banka bila samo objekat”, zaključuje Republički devizni inspektorat Republike Srpske u Zapisniku koji je kako se navodi sačinjen u samo tri primjerka.

(37)

Balkan Investment banka za više od hiljadu klijenata “oprala” 1,7 milijardi KM!

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-