FEDERACIJA BIH ĆE DOBITI SOCIJALNU KARTU: ŠTA ĆE TO ZNAČITI ZA GRAĐANE?

Predstavnici Svjetske banke su sa federalnom ministru rada i socijalne politike Adnanu Deliću preliminarno predstavili analizu sistema socijalne zaštite rađenu s ciljem priprema za izradu socijalne karte Federacije BiH.

 

 

Analizom sistema socijalne zaštite, provedenom od Svjetske banke, utvrđeno je da trenutni sistemi nisu dovoljno efikasni. Situacionom analizom socijalne zaštite koju je sprovela Svjetska banka utvrđeno je, između ostalog, da dječiji dodaci pokrivaju tek 10,3 posto najsiromašnije petine stanovništva, te propusti kod ostvarivanja prava vezani za zloupotrebe i niz drugih neefikasnosti samog sistema.

 

 

Analiza zakonodavnog okvira, u okviru ove situacione analize, pokazala je između ostalog i da donošenjem Zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom nije stavljen van snage Zakon o jedinstvenom uređenju prava na novčanu naknadu fizičkih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je u nadležnosti Ministarstva finansija, a koji je bio preteča ovom Zakonu o jedinstvenim načelima, te planovi obuhvataju osim tehničkih aspekata i promjene u postojećem zakonodavnom okviru, ali i donošenje novog zakona o socijalnoj karti FBiH.

 

 

Ovom analizom predložena je digitalna transformacija koja će omogućiti poboljšanje korisničkog iskustva pristupa programima socijalne zaštite i povećanje transparentnosti i tačnosti pružanja usluga.

 

 

Glavni cilj ovog projekta je smanjenje grešaka u isključivanju i uključivanju korisnika socijalnih prava i usluga, povećanje troškovne efikasnosti, poboljšanje ciljanja korisnika usluga na temelju stvarne potrebe, te pojednostavljivanje i optimizacija naknada iz oblasti socijalne pomoći.

 

 

Uz izradu socijalne karte planirane su i druge inicijative digitalne transformacije, kao što su usklađivanje i optimizacija socijalnih naknada, povećano ciljanje za postojeće naknade, smanjenje grešaka u isključivanju i uključivanju u i iz prava, uvođenje više alternativa za podnošenje zahtjeva i dokumenata, te poboljšanje međuinstitucionalne koordinacije.

 

 

Izrada socijalne karte provodila bi se u fazama kako bi se osigurala postepena implementacija i minimizirali rizici.

 

 

Prva faza obuhvata poboljšanje postojećih sistema, a zatim slijedi implementacija novog operativnog sistema koji bi predstavljao rješenje za socijalnu kartu.

 

 

Konačno, nastojanja su da se proces implementacije okonča do kraja 2026. godine, a najkasnije u prvim mjesecima 2027. godine.

 

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike očekuje podršku i prihvatanje ovog plana izrade socijalne karte od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ne samo zbog važnosti integriteta, transparentnosti i efikasnosti u pružanju socijalne pomoći, već zbog ukupnog društvenog interesa koji doprinosi jačanju institucionalnog okvira Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

(Hayat)

(73)

FEDERACIJA BIH ĆE DOBITI SOCIJALNU KARTU: ŠTA ĆE TO ZNAČITI ZA GRAĐANE?

About The Author
-