Korupcija: Oficir uzimao novac i zapošljavao u OS BiH

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu za koruptivna krivična djela, a među optuženima nalazi se i visokopozicionirani oficir u oružanim snagama BiH.

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Seada Durakovića (1967.), zaposlen kao profesionalno vojno lice, po činu brigadir u Oružanim snagama BiH sa sjedištem u Banjaluci i Seada Fazlića (1961.).

Optuženi se terete da su vršili krivična djela u vremenskom periodu od mjeseca jula 2011. godine do kraja septembra 2014. godine, na području Bihaća.

Optuženi Duraković se tereti da je kao visokopozicionirani oficir u Oružanim snagama BiH u kontinuitetu obećavao licima da će, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, koristeći svoj službeni položaj i status, te u zamjenu za odgovarajuću novčanu naknadu u različitim iznosima, uglavnom od više hiljada KM, vršiti protivzakonito posredovanje i omogućiti licima da se ista zaposle u Oružanim snagama BiH, na način što će uticati na tok konkursnih procedura unutar navedene institucije BiH.

Optuženi Duraković je, prema prikupljenim dokazima u više slučajeva, traženjem materijalne koristi i primanjem iste iskoristio službeni i uticajni položaj unutar institucija BiH, kako bi izvršio uticaj na druga službena lica da donesu nezakonitu odluku o prijemu navedenih lica u Oružane snage BiH, te na taj način počinio krivično djelo, bez obzira na činjenicu da svojim uticajem nije postigao namjeravani rezultat.

Prema navodima optužnice, optuženi Duraković je primao nagradu da izvrši dato „obećanje“ prethodno opisane radnje, a optuženi Fazlić Sead se tereti da je sa umišljajem pomogao da prvooptuženi primi nagradu, kako bi koristeći svoj službeni i uticajni položaj u institucijama BiH posredovao da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

(8)

Korupcija: Oficir uzimao novac i zapošljavao u OS BiH

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-