KRIMINAL U NOGOMETNOM SAVEZU: Otkriveni ogromni dugovi i neispravne fakture

Nije prikazan ni potpun iznos gotovog novca od prodaje ulaznica za utakmice A reprezentacije i to vrijednosti 550.000 KM, a konstatovan je i neiskazan promet za nekoliko utakmica i ostalih reprezentativnih selekcija.

Nimalo ugodna situacija za rukovodstvo Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH. Prema nalazu inspektora UIO, Savez zaključno sa krajem 2015. godine duguje oko 800 hiljada KM za neplaćeni PDV te još 200 hiljada KM za dospjele kamate!

U Zapisniku o kontroli koju je izvršila Uprava za indirektno oporezivanje, u koji je Žurnal imao uvid, inspektori navode postojanje neevidentiranih ili neispravno evidentiranih faktura vrijednosti oko 3,5 miliona, a za koje je plaćeno tek oko 160 hiljada KM PDV-a.

„Uvidom u prezentovani KIF ( knjiga izlaznih faktura ) utvrđeno je da poreski obveznik u KIF, a samim tim i u PDV prijavama, nije evidentirao pojedine ispostavljene fakture, da su neke pogrešno evidentirane u KIF (prikazana osnovica, ali nije evidentiran izlazni PDV i sl.). Navedene fakture pretežno se odnose na prodaju karata za odigranu utamicu u inostranstvu, otkup prava, marketinške usluge izvršene u zemlji i inostranstvu i sl.“, navodi se u zapisniku UIO.

Pojedinim sponzorima nisu fakturisane usluge u iznosu koji je ugovoren od strane Izvršnog odbora NS/FS BiH i samo u toj stavci je prema zapisniku utajeno oko 63 hiljade KM za PDV.

Primjera radi, kod jednog sponzora uočeno je kako je NS/FS propustio fakturisati račun vrijednosti oko 360 hiljada KM, pa je osim štete po prihode samog Saveza, ostao i neplaćen PDV od 52 hiljade KM.

Prihodi od edukacije iznosili su oko 1,6 miliona KM, da bi inspektori utvrdili da je u knjizi izlaznih faktura, po kojoj se obračunava PDV, prikazan prihod od 910 hiljada, dok preostalih 770 hiljada KM nema u evidenciji.

Postoje dodatne sumnje da se iznosi prihoda od edukacije prema onome što su utvrdili inspektori, ne podudaraju sa onima u Izvještaju o realizaciji budžeta NS/FS BiH, no to treba biti predmet posebne kontrole validnosti postojeće dokumentacije.

I brojni drugi podaci poslovanja koje su kontrolisali inspektori UIO ukazuju da se oni ne podudaraju sa finansijskim izvještajima NS/FS, a čak je zapisnikom konstatovano da se isti „friziraju“.

Sp**na prodaja ulaznica

Nije prikazan ni potpun iznos gotovog novca od prodaje ulaznica za utakmice A reprezentacije i to vrijednosti 550 hiljada KM, a konstatovan je i neiskazan promet za nekoliko utakmica i ostalih reprezentativnih selekcija. Izdvojićemo nekoliko kontrolom utvrđenih odstupanja za utakmice A reprezentacije.

U pregled izlaznih faktura i PDV prijave za utakmicu BiH – Litvanija koja je odigrana 16.10.2012., nije uključena prodaja putem blagajne u iznosu od oko 71 hiljadu KM, za što je trebao biti plaćen PDV u iznosu od nešto više od 10 hiljada KM. Izlaznih faktura i prijave PDV-a nema ni za prodaju ulaznica za utakmicu BiH – Grčka od 22.3.2013. vrijednosti 105 hiljada KM, odnosno izlaznog PDV-a od oko 15 hiljada KM.

Za utakmicu BiH – SAD odigranu 14.8.2013. godine inspektori su pored nepostojanja PDV prijave i evidentiranja u knjizi prodatih ulaznica u vrijednosti od 92 hiljade KM, konstatovali i neispravan pregled primljenih i prodatih ulaznica.

Prema izvorima Žurnala iz NS/FS BiH, inspektori UIO nisu analizirali gdje je razlika u prohodima završila, no i u ovoj stavci se brojke ne podudaraju sa onima iz finansijskog izvještaja Saveza.

VIP uplate bez PDV-a

Osim VIP i gratis ulaznica na koje imaju pravo sponzori, odštampano je i podijeljeno dodatnih karata te vrste, vrijednosti oko 400 hiljade KM, što je proizvelo 68 hiljada KM dodatnog troška za Savez. I za VIP i za gratis ulaznice, inpektori su utvrdili određene neregularnosti.

„Pregledom svih marketinških ugovora konstatovano je da je pojedinim ugovorima u cijenu uključen i određeni broj ulaznica za utakmice (gratis i VIP) koje se dijele sponzorima. Uvidom u ugovore utvrđeno je da postoje odstupanja ugovorenih vrijednosti u odnosu na iznose koji su fakturisani i prikazani u KIF (knjiga izlaznih faktura).

Također, u toku kontrole utvrđeno je da poreski obveznik ima sklopljene ugovore sa drugim sponzorima, a koji nisu navedeni i po osnovu kojih nije izvršeno fakturisanje ili je izvršeno djelomično fakturisanje,“ navedeno je u Zapisniku o kontroli.

Kao primjer navešćemo ugovor NS/FS BiH sa JP Elektroprivreda BiH, sa kojom su u jednom danu 26.5.2014. (uoči SP u Brazilu) zaključena dva ugovora, od 350 hiljada KM i 700 hiljada KM. Za prvi je izvršena uplata u junu, ali ona nije fakturisana. NS/FS je u septembru dostavio još jednu fakturu od 340 hiljada KM, ali nje nema u PDV prijavi niti knjizi izlaznih faktura.

Isto tako nikada nije fakturisana ni uplata Razvojne banke FBiH od 50 hiljada iz 2012 godine.

Sp**nih detalja u ugovorima sa sponzorima ima još, no zbog količine materijala i brojki, o pojedinostima ćemo posebnom prilikom.

I veliki dio marketinških ugovora nije u potpunosti realizovan, odnosno fakturisan i naplaćen. Inače, svaki ugovor koji je odobrio Izvršni odbor, ukoliko nije realizovan mora isti odbor i raskinuti, potvrdili su Žurnalu izvori iz Saveza.

Ukoliko se potvrde ovi nalazi, to može značiti da je neko iz NS/FS svojevoljno opraštao dug, što se može smatrati zloupotrebom položaja.

Donacija UEFE za odbitak PDV-a !?

Inspektori UIO nisu utvrdili samo neplaćene ili nefakturisane stavke tokom kontrole. Uočeno je i da NS/FS nije imao pravo tražiti odbitak ulaznog PDV-a i to vezano za donacije UEFA-e. Savez je koristio odbitak ulaznog PDV-a po osnovu faktura ispostavljenih od nekoliko firmi, a koje se odnose na sanaciju nogometnih terena u vlasništvu bosanskohercegovačkih klubova.

„Navedeni radovi se finansiraju iz finansijske pomoći tj. UEFA donacija za prirodnu katastrofu. Navedeni priliv predstavlja neoporezivi prihod koji je namjenski dat za ulaganja u tuđe objekte, te shodno navedenome za izvršena ulaganja poreski obveznik nije imao pravo odbitka ulaznog PDV-a,“ navode inspektori UIO.

Očito je da će čelnici Saveza osim istražnim organima morati štošta objašnjavati i UEFI. Na upit Žurnala o izvršenoj kontroli od strane UIO i utvrđenim činjenicama iz Nogometnog/Fudbalskog saveza odgovaraju:

“Neosp**no je da je nadležni organ UIO izvršio kontrolu NS/FS BiH u pogledu ispravnosti obračuna PDV-a za period 2011-2015 godina. Nadležni organ je naložio obavezu NS/FS BiH da izvrši uplatu utvrđenih obaveza u skladu sa odgovarajućim propisima.

Na sjednici održanoj 1.2.2016. članovi Izvršnog odbora NS/FS BiH su obaviješteni o izvršenoj kontroli, uz obavezu Sektora za ekonomske poslove da nakon dostavljanja i analize rješenja o izvršenoj kontroli za naredni sastanak Izvršnog odbora pripremi detaljnu informaciju. NS/FS BiH će uložiti dozvoljene pravne lijekove u cilju zaštite interesa, a u smislu preispitivanja određenih obaveza iz predmetnog rješenja nadležnog organa.”

Žurnal je kontaktirao i predsjednika NS/FS BiH Elvedina Begića, koji je objasnio da će o poslovanju i utvrđenim nalazima biti upoznat kao i ostali članovi Izvršnog odbora, a da sekretarijat Saveza ima nadležnost i odgovornost za finansijsko poslovanje.

Zanimljivo je i da su u oktobru prošle godine iz Saveza pokušali odgoditi kontrolu uplate PDV-a, pravdajući to brojnim obavezama povodom predstojećih utakmica baraža A reprezentacije za Evropsko prvenstvo. Zahtjevu im nije udovoljeno, kontrola je obavljena, piše zurnal.info

(26)

KRIMINAL U NOGOMETNOM SAVEZU: Otkriveni ogromni dugovi i neispravne fakture

| Bosna i Hercegovina, Slider, Sport, Vijesti |
About The Author
-