Novalićeva “štednja”: Naknade koje su bile 1 KM povećane na 300 KM!

Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici održanoj 2. februara u Sarajevu, između ostalih 70-ak tačaka dnevnog reda, odlučila da izmijeni Uredbu o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije BiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plate, i to s ciljem povećanja, piše sarajevsko Oslobođenje.

I dok upravo federalne vlasti ne prestaju kukati o lošem finansijskom stanju, ugroženosti budžeta, potrebama štednje i sličnim mjerama, Vlada Federacije BiH je odlučila ove naknade koje su posljednjom izmjenom iste uredbe iz 2013. godine smanjene na jednu konvertibilnu marku sad povećati na 300, odnosno 250 KM!

Sve je objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 9. Od 5. februara 2016. godine, a stupilo na snagu sutradan: 6. februara. Izmjene su vrlo kratke i svode se na tri člana: Član 1 izmjene kaže: U članu 2. Stav (1) Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plate (Službene novine FBiH , br: 87/10, 22/10 i 45/13) broj „1“ zamjenjuje se brojem „300“, a član 2. Glasi: U članu 3. Stava (1) broj „1“ zamjenjuje se brojem „250“.

Član 3. Izmjene Uredbe kaže da ona stupa na snagu nardnog dana od dana objavljivaja u Službenim novinama FBiH.Hronologije radi, Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH sredinom decembra 2010. godine. Tad je članom 2. Stavom (1) bilo propisano da članovi Vlade čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometar od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni imaju pravo na naknadu za odvojeni život od porodice u visini od 500 KM, a članom 3. stavom (1) da savjetnici pod istim uslovima naknadu za odvojeni život od porodica imaju u visini od 400 KM. Nepotpunu godinu kasnije, u aprilu 2011, Vlada FBiH je izmijenila ovu odluku smanjivši pomenute naknade za članove Vlade na 300 KM, a savjetnike na 150 KM. juna 2013. godine ova uredba je pretrpjela još jednu izmjenu kada su ove naknade članovima Vlade i savjetnicima smanjene na jednu KM. Posljednja izmjena je ova od prošle godine.

Nije zgoreg napomenuti da su istom uredbom od početka do danas, doduše u različitim iznosima, propisane i naknade za zakup stana za službeni smještaj ili naknadu troškova smještaja članovima Vlade i savjetnicima čije prebivalište je udaljeno više od 70 kilometara od sjedišta institucije u kojoj su uposleni.

(41)

Novalićeva “štednja”: Naknade koje su bile 1 KM povećane na 300 KM!

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-