ODGOVOR KUZMANOVIĆU – NE PRIZIVAJTE ĐAVOLA Pravni stručnjaci za NAP: San o srpskoj državi je živ, Rs djeluje koordinirano sa Srbijom!

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti (ANU) Rs Rajko Kuzmanović ustvrdio je jučer da je, zbog brojnih promjena i drugih društvenih okolnosti, potrebno donijeti novi ustav Rs-a.

 

 

Kuzmanović, koji je svojevremeno obnašao i funkciju predsjednika Rs-a, smatra da Vlada i Narodna skupština Rs za to imaju odgovarajuće instrumente, zbog čega se očekuje pokretanje postupka za donošenje novog ustava.

 

 

Kuzmanović: Vlada i NSRs imaju instrumente (Foto: ANURS)

 

 

– Ustav štiti identitet i suverenitet Rs-a, koja je njime kao entitet dobila sve elemente države, oslanjajući se na tri stuba prihvaćena u svijetu – suvereni narod, teritoriju i organizovanu vlast. Narod i politička vlast Rs-a snažno će stajati iza tog akta, kao što i danas stoje iza važećeg Ustava – tvrdi Kuzmanović.

 

 

Trnka: Pokušavaju da naprave nasilje

 

Ništa novo od Kuzmanovića, on istu priču priča od devedesetih godina do danas, kaže za Novinsku agenciju Patria (NAP) ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka.

 

 

– Kad pogledamo njegov udžbenik ustavnog prava, koji je objavio 1998., pola govori o ustavnom uređenju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a tek onda spominje Rs, ističući da je to “država srpskog naroda”. Tako je zapravo i pisalo u prvom ustavu koji je Radovan Karadžić u skupštini Rs-a donio 1992. godine, gdje je navedeno da je Rs “država srpskog naroda i drugih koji tamo žive” – rekao nam je Trnka.

 

 

Sve se to kasnije bitno promijenilo, govori Trnka. Prvo, odlukama Ustavnog suda BiH iz 2002., u kojima je naglašeno da je konstitutivnost naroda jednaka na cijeloj teritoriji BiH. A onda je i visoki predstavnik, budući da entitet Rs nije htio da mijenja svoj ustav, donio veliki broj odredaba kojima je zapravo poništio sve ono gdje se spominje država, suverenitet itd.

 

 

– U postojećoj situaciji oni i dalje sanjaju san o suverenoj državi i suverenom srpskom narodu. Ništa od toga ne stoji ni u Daytonskom sporazumu, ni u Ustavu BiH, niti u drugim dokumentima iz Daytona. Oni, dakle, pokušavaju da naprave nasilje, da to eventualno usvoje u Skupštini, ali onda bi svakako morao ponovo intervenisati Ustavni sud BiH, koji je već jedanput utvrdio da dosta odredaba iz Ustava Rs-a nije u skladu s Ustavom BiH. Ili bi intervenisao visoki predstavnik, kao što je slučaj sa zakonima o državnoj imovini – potcrtava Trnka.

 

 

U decembru 2021. godine Narodna skupština Rs usvojila je Deklaraciju o ustavnim principima u kojoj se, između ostalog, navodi da treba pristupiti donošenju novog teksta Ustava Rs.

 

 

“Narodna skupština zadužuje Vladu Rs-a da, u koordinaciji s predsjednikom Rs-a, pripremi tekst Ustava Rs-a kojim će se potvrditi sve nadležnosti Rs-a, izuzimajući nadležnosti koje po Ustavu BiH pripadaju BiH. Novim Ustavom Rs-a, između ostalog, Banja Luka će biti određena kao glavni grad Rs-a, a Pale kao prijestonica Rs-a”, navedeno je u toj Deklaraciji.

 

 

Trnka ističe, budući da se radilo o Deklaraciji, koja nema obavezujući karakter, nije ni bilo moguće na nju intervenisati pravnim sredstvima.

 

 

Trnka: Oni i dalje sanjaju san o suverenoj državi (Foto: Patria arhiv)

 

 

Naš sagovornik ističe da naročito treba obratiti pažnju i na ponašanje Srbije – jer “sve ovo što rade u Rs-u, to je sve u direktnoj koordinaciji sa Srbijom”.

 

 

– Nažalost i ova proruska orijentacija koja otežava život u BiH, također je koordinirana sa Srbijom. Zabrinjava činjenica što predstavnici međunarodne zajednice, koji su čak i po Daytonu pozvani da osiguraju provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma, ili sporo ili nikako ne reaguju na takve antidaytonske postupke.

 

 

Jedino je u posljednje vrijeme, kad se malo promijenila geopolitička situacija i kad je vidjela da se širi ruski uticaj na ovim prostorima, Evropa shvatila da treba malo više da se pozabavi ovim prostorom i zbog toga je i došao onaj kandidatski status za BiH, kako bi nas više vezali za EU – naglasio je Trnka.

 

 

Ocjenjuje važnim da na ovakve i slične postupke iz Rs-a imamo reakcije probosanskih intelektualaca, navodeći među njima Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Krug 99, ali i brojne druge nevladine organizacije. Međutim, kako kaže, nešto se ušutila akademska zajednica.

 

 

– Mogli bismo očekivati više od univerziteta, fakulteta društvenih nauka da na takve stvari reaguju s autoritetom naučne misli i sa naučnog i stručnog stanovišta, ne držeći se nikakvih političkih elemenata. A evo ima i dosta pojedinaca, nadam se da i ja spadam među njih, koji se o ovakvim stvarima često oglašavaju – govori Trnka.

 

 

Ovakve aktivnosti u Rs-u po suverenitet i teritorijalni integritet BiH opasne su u onoj mjeri kako se bude razvijao međunarodni kontekst – ako im to bude išlo u prilog, sigurno da će postati i opasnije.

 

 

– Opasne su naročito ako i dalje, prije svega SAD, koje su kreatori Daytonskog mirovnog sporazhuma, ali i Evropska unija (EU), pa i sam NATO savez, ne budu reagovali. Dakle, zavisimo od međunarodnih ali i domaćih faktora – zaključuje Trnka u razgovoru za NAP.

 

 

Išerić: Kuzmanović obmanjuje javnost

 

Pravni stručnjak Enver Išerić mišljenja je da Kuzmanović obmanjuje javnost, te da izmjena Ustava Rs sa stanovišta pravne teorije ne bi bilo ništa sp**no, jer sa razvojem društvenih odnosa, stvara se i potreba promjena određenih pravnih akata.

 

 

– Međutim, iz daljnjeg teksta možemo zaključiti da bi profesor mijenjao Ustav u pravcu definiranja bosanskohercegovačkog entiteta Rs kao države. On dalje navodi: “Narodna skupština donijela je Ustav Srpske Republike BiH 1992. godine”, čime smatra da se RS konstituisala kao trajna kategorija i izraz volje naroda. Kuzmanović zaboravlja, ili to namjerno ne govori, da je Rs trajna kategorija onoliko koliko bude poštovala suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine – ističe Išerić.

 

 

Poručio je Kuzmanoviću da su elementi države teritorija, stanovništvo (a ne suvereni narod) i vlada, te da je činjenica da te elemente ima Rs, kao i Federacija BiH.

 

 

 

Išerić: Entiteti ne mogu biti suvereni (Foto: Patria arhiv)

 

 

“Ako ćemo tako tumačiti teoriju, profesore, onda te elemente (stanovništvo, teritoriju i vladu) imaju i kantoni u Federaciji. Ali oni, ipak, kao ni entiteti Rs i FBiH, nisu države. Znači, entiteti nemaju suverenitet, niti unutrašnji ni vanjski, a pošto su nosioci suvereniteta građani jedne države, znači da ni Vaši građani u Rs, Ili kako Vi kažete narod, nije suveren. To je zbog toga, profesore, što je najviša vlast u Bosni i Hercegovini vlast Bosne i Hercegovine, a ne entiteta”, napisao je Išerić na svom Facebook profilu.

 

 

Zato entiteti, dodaje Išerić, ne mogu biti suvereni. A osim toga, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne dozvoljava bilo kakvo narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države.

 

 

– Zato, profesore, ne obmanjujte javnost i ne prizivajte đavola. Učite studente i građane da vole svoju državu Bosnu i Hercegovinu i da je izgrađujemo kao državu u kojoj će vladati ustavnost i zakonitost, a ne pojedinci i anarhija koju prizivate. Nemojte ih usmjeravati u pogrešnom pravcu i prema ciljevima koji se nikada neće ostvariti – naveo je Išerić.

 

(D. Kovač)

(193)

ODGOVOR KUZMANOVIĆU – NE PRIZIVAJTE ĐAVOLA Pravni stručnjaci za NAP: San o srpskoj državi je živ, Rs djeluje koordinirano sa Srbijom!

| Bosna i Hercegovina, Foto/Video, Kolumne, Slider, Vijesti |
About The Author
-