Podnesena krivična prijava: SIPA hapsi gradonačelnika Sarajeva

Više od 70 uposlenika Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva, među kojima su i pomoćnici gradonačelnika podnijelo je danas Kantonalnom tužulaštvu Sarajevo krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Grada Sarajeva Ive Komšića zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i povreda prava iz radnog odnosa.

U krivičnoj prijavi između ostalog stoji:

Gradonačelnik Sarajeva je 2. februara donio akt- naredbu o obustavi isplate plata i naknada funkcionerima Grada Sarajeva, gradskim vijećnicma kao i državnim službenicima i namještenicima u organima Grada Sarajeva

Sp**na naredba dotavljena je samo pomoćniku gradonačelnika za finasnije, s tim da je uvid u istu onemogućen ostalim uposlenicima.

Obzirom da nam je nepoznat pravni osnov kao i razlozi donošenja takve naredbe, smatramo da nije donesena u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH, kojima je propisano da je naredba opći akt kojim se naređuje ili zabranjuje postupanjem u određenoj situaciji koji ima opšti značaj, s tim da gradonačelnik može donositi opće akte za izvršavanje propisa koje donosi Gradsko vijeće iz oblasti lokane samouprave grada kada je za to ovlašten tim propisom.

Također, naredba gradonačelnika nije objavljena u službenom glasilu niti postoji propis Gradskog vijeća Grada Sarajeva koji mu daje ovlaštenje za donošenje takve naredbe”, navedeno je u krivičnoj prijavi.  

(36)

Podnesena krivična prijava: SIPA hapsi gradonačelnika Sarajeva

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-