Rektor Škrijelj pojašnjava: ‘Ne isključuje se mogućnost da Tužilaštvo utvrđuje i eventualnu krivičnu odgovornost’

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana

 

 

Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) usvojio je na vanrednoj sjednici održanoj danas, analizu komisije u predmetu provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studiji na Univerzitetu u Sarajevu, Medicinskom fakultetu, prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februara.

 

 

Kako je rečeno nakon sjednice, zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta na ime Sebija Izetbegović, koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra, jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naziva – magistar nauka.

 

 

 

 

Zadužuje se stručna služba UNSA da, u Službenim novinama KS, oglasi ništavnim predmetni upis. Zadužuje se UNSA, Medicinski fakultet i druge organizacione jedinice da pristupe reviziji i ažuriranju matičnih knjiga i evidencija – kazao je novinarima rektor UNSA Rifat Škrijelj.

 

 

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

 

 

Škrijelj je rekao da se sada može dovesti u pitanje pozicija Izetbegović kao profesorice na Medicinskom fakultetu. Ne isključuje se, kaže, mogućnost da Tužilaštvo utvrđuje eventualnu krivičnu odgovornost.

 

 

– Mi ćemo analizu uputiti prema osnivaču, odnosno Ministarstvu za visoko obrazovanje jer moraju znati šta se ovdje događa. Ovo je osjetljivo i teško pitanje. Upravo to obavezuje Univerzitet da, jačajući svoj integritet, rješava i ovakva pitanja – naglasio je.

 

 

Kako je istaknuo Škrijelj, današnja odluka može dovesti u pitanje i poziciju Izetbegović kao redovne profesorice, samim tim i sva ranija zvanja.

 

 

Senat Univerziteta u Sarajevo odluku je donio sa 30 glasova članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

 

 


(FENA/ad)

(331)

Rektor Škrijelj pojašnjava: ‘Ne isključuje se mogućnost da Tužilaštvo utvrđuje i eventualnu krivičnu odgovornost’

About The Author
-