Sebija Izetbegović odgovorila UO KCUS-a: Nemate saglasnost ministra zdravstva za moju smjenu, sve radite nezakonito!

Sebija Izetebgović navodi da pored činjenice da “nezakoniti Upravno odbor nije imenovan u skladu sa pozitivnim propisima “isti je prilikom donošenja Odluke postupio suprotno odredbama člana 43. stav 2. Statuta KCUS-a

 

 

Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a, poslala je 21.novembra izjašnjenje novom Upravnom odboru ove zdravstvene institucije koji je prije tri sedmice pokrenuo zahtjev za njenu smjenu.

 

 

Osam dana

 

 

Izetbegović, zadnji dan roka, od osam dana, koliko je imala po zahtjevu UO KCUS-a, tvrdi da je cijeli postupak nezakonit i traži dodatne informacije.

 

 

Portal “Avaza” je u posjedu njenog odgovora:

 

– Izetbgović u odgovoru UO KCUS-a tvrdi da je 15. novembra 2023. zaprimila Odluku o pokretanju postupka razrješenja generalne direktorice KCUS-a dr. Sebije Izetbegović “prije isteka mandata tj. prije 9. januara 2024., a u vezi sa članom 53. Statuta KCUS-a, broj 11/23 od 30. oktobra 2023. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom je ostavljena mogućnost pisanog izjašnjenja u roku od osam dana od dana prijema iste”.

 

 

U pregledu navedenog, kako je navela, očituje se kako slijedi:

 

– Predmetna Odluka donesena je od strane tzv. Upravnog odbora, koji nije imenovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, odnosno konkretnije, u skladu s članom 64. citiranog Zakona koji propisuje da predsjednika i članove odbora zdravstvene ustanove iz st. 2 i 33. ovog člana (u koje spada i KCUS) imenuje i razrješava Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra.

 

 

S obzirom da je imenovanje tzv. Upravnog odbora izvršeno bez prijedloga federalnog ministra, to Upravni odbor u ovom sazivu nema pravo da odlučuje niti donosi bilo kakve odluke. Svako postupanje ovog nezakonitog Upravnog odbora za sobom povlači i nezakonite odluke – navela je Izetbegović.

 

 

Sebija Izetebgović navodi da pored činjenice da “nezakoniti Upravno odbor nije imenovan u skladu sa pozitivnim propisima “isti je prilikom donošenja Odluke postupio suprotno odredbama člana 43. stav 2. Statuta KCUS-a koji eksplicitno propisuje da”:

 

 

– Odluka o imenovanju odnosno razrješenju Generalnog direktora iz stava 1. ovog člana podliježe obaveznoj predhodnoj saglasnosti federalnog ministarstva zdravstva shodno članu 66. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.“ S obzirom da mi uz Odluku nije dostavljena predhodna saglasnost federalnog ministarstva zdravstva, molim vas da mi ovo očitovanje smatrate i Zahtjevom za pristup informacijama.

 

 

Dajte mi informacije

 

 

Ona od novog UO KCUS-a traži informacije:

 

– Da li je nezakoniti Upravni odbor prije donošenja Odluke pribavio predhodnu saglasnost federalnog ministarstva zdravstva? Ukoliko jeste molim vas da mi predmetnu saglasnost dostavite. Tek nakon dostavljanja kompletne (tražene) dokumentacije biću u mogućnosti da se u potpunosti izjasnim u pogledu predmetne Odluke. S tim u vezi, u cilju osiguranja zakonitosti cijelog postupka, molim vas da izvršite dostavu traženih informacija/dokumentacije.

 

(DEPO PORTAL/jk)

(208)

Sebija Izetbegović odgovorila UO KCUS-a: Nemate saglasnost ministra zdravstva za moju smjenu, sve radite nezakonito!

| Bosna i Hercegovina, Skandal, Slider, Vijesti |
About The Author
-