Strmoglavi akademski pad: Oslovljavajte je s “gospođo Izetbegović“, jer Sebija više nije ni doktorica ni…

profesorica…

 

 

Nije ispunila sve obaveze na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Ponosno mahala indeksima, ali diplomu nikad pokazala nije.

 

 

Senat UNSA-e: Razmatrao analizu komisije o vjerodostojnosti postdiplomskih studija Sebije Izetbegović. UNSA – Armin Durgut / Pixsell

 

 

Obraćajte mi se s titulom. Ja sam ovdje doktorica Izetbegović, nisam gospođa Izetbegović.

 

 

Ovo je legendarna i u anale zapisana izjava Sebije Izetbegović, koja je uspjela malverzacijama, lažima i obmanama, ali i bahatošću da u godinu i po, koliko je prošlo otkad je ovo rekla na pres-konferenciji, do danas, kada objavljujemo ovaj tekst, ostane bez i titule doktorice i titule profesorice. Još je direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, jer… Pa, nemamo validno objašnjenje za to, osim što je trojka još nije smijenila iako nikome nije jasno zašto.

 

 

Istječe mandat

 

Ali to nije tema sada. Jedina zagarantirana titula jeste ona gospođe. Jer će bez fotelje u KCUS-u svakako ostati u januaru, kada joj mandat istječe.

 

 

Evo kako se sve odvijalo…

 

 

U martu ove godine Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA) zadužio je rektora te ustanove Rifata Škrijelja da donese rješenje kojim će poništiti magistarsko zvanje generalnoj direktorici KCUS-a Sebiji Izetbegović.

 

 

Škrijelj je izjavio da je Senat UNSA-e razmatrao analizu komisije o vjerodostojnosti postdiplomskih studija Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i dodao da je zadužen da donese rješenje kojim se poništava njen upis u matičnu knjigu magistranata iz 1998. godine.

 

 

Ona nije ispunila sve obaveze na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta u Sarajevu „na način i prema postupku utvrđenom propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme stjecanja diplome magistra“, odnosno „nije ispunila propisane uvjete za stjecanje odgovarajućeg stručnog naziva magistra nauka“, naveo je Škrijelj.

 

 

Kazao je da je stručna služba UNSA-e dužna u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” proglasiti ništavnim upis Sebije Izetbegović na postdiplomske studije, a Medicinski fakultet pristupiti reviziji matičnih knjiga i evidencija.

 

 

Tada je Izetbegović najavila da će protiv više osoba podnijeti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlaštenja, za diskriminaciju i za iznošenje neistina u pokušaju diskreditacije nje kao redovne profesorice UNSA-e.

 

 

Odluka o diplomi, odnosno akademskom zvanju Izetbegović donesena je na osnovu nalaza i preporuka ad hoc komisije koju je osnovao upravo Senat UNSA-e. Prijedlog ove komisije, na čijem je čelu bio Muhamed Ajanović, jeste da ne postoji valjana dokumentacija kojom bi se dokazalo da je Izetbegović završila postdiplomski studij u Sarajevu ili u Zagrebu. Zbog toga je prijedlog komisije da joj se oduzme titula magistra.

 

 

Posljedično tome, po automatizmu, Izetbegović ostaje i bez titule doktora nauka, kao i bez zvanja redovne profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

 

 

Komisija na Medicinskom fakultetu pregledala je, naime, kompletnu dokumentaciju u vezi s postdiplomskim studiranjem Izetbegović i nisu mogli pronaći valjane dokaze o položenim ispitima i uspješno okončanom postdiplomskom studiju, koji je od početka priče bio jedini sporan dio njenog obrazovanja. Pronašli su rukom pisane dokumente, bez memoranduma i pečata na papiru kojima bi se garantirala valjanost tih dokumenata.

 

 

Jedan od koraka

 

Istovremeno, Senat UNSA-e pozvao je Sebiju Izetbegović da se izjasni o cijelom slučaju i dostavi dokaze o završenom postdiplomskom studiju, što nije učinila. Ali se rado odazvala na gostovanje na jednoj od televizija i ponosno „mahala“ indeksima. Ali diplomu nikada nije pokazala.

 

 

Zvanje magistra predstavlja jedan od početnih koraka za sve ostale akademske titule, uključujući i onu doktorsku, kao i za zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora na fakultetu.

 

 

Nedugo nakon toga Sebiji Izetbegović poništen je i doktorat.

 

 

Senat Univerziteta u Sarajevu dao je podršku rektoru Rifatu Škrijelju da postupi prema nalogu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po pitanju doktorata Izetbegović.

 

 

Time je Senat dao zeleno svjetlo da se izvrši upravna mjera poništenja diploma doktora nauka Sebije Izetbegović, nakon što je inspekcija to i naložila.

 

 

Ovu odluku je podržalo 30 članova Senata. Predstavnici Medicinskog fakulteta, njih dvoje, bili su protiv. Šest je bilo suzdržano.

 

 

Kantonalni sud u Sarajevu 27. jula ove godine odbio je žalbu advokatskog tima direktorice KCUS-a na odluku Općinskog suda u vezi s odbijanjem zahtjeva o donošenju mjere osiguranja kojom bi se odložila provedba odluka Senata UNSA-e o oduzimanju zvanja profesorice Sebiji Izetbegović. Time je Izetbegović ostala bez titule profesorice.

 

 

Mjere štednje i prijetnje

 

S dolaskom Izetbegović na čelo KSUS-a počinju mjere štednje, tačnije otpuštanja, za koje je tvrdila da se radilo o samovoljnim otkazima. Tada je pokušala pripojiti Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, ali su se pobunili ljekari i ostalo osoblje.

 

 

Bolnica se nije razvijala u skladu s razvojnim programom koji je prezentiran od kandidata tokom provođenja izbora na poziciju direktora bolnice. Kontinuirano se smanjuje broj laboratorijskih i drugih analiza, gasi se Odjel za patologiju i analize se povjeravaju u privatnoj ustanovi u okviru bolnice, mijenjaju se ugovori o radu, zabranjuje se prijem “teških” bolesnika, do tada uobičajena saradnja u procesu dijagnostike i liječenja s Kliničkim centrom se ne podržava.

 

 

Pojavio se i snimak na kojem Izetbegović u svojstvu direktorice bolnice prijeti svom podređenom te mu ponavlja da više nikad ne spominje njeno ime, a u tom razdoblju nekoliko je zaposlenika ekspresno dobilo otkaze.

 

 

2016. godine postala je generalna direktorica KCUS-a.

 

(Avaz)

(1934)

Strmoglavi akademski pad: Oslovljavajte je s “gospođo Izetbegović“, jer Sebija više nije ni doktorica ni…

About The Author
-