USVOJENA REVIDIRANA LISTA: Građani BiH ne mogu putovati u zemlje EU

Na popisu je 13 zemlja sa prethodnog spiska, dok su Srbija i Crna Gora jedine skinute sa liste.

 

 

Treće zemlje, čijim građanima je dozvoljeno putovanje u EU, moraju da imaju broj novih slučajeva Covid-19 tokom posljednjih 14 dana na 100.000 stanovnika “blizu ili ispod prosjeka” EU,

 

 

Vijeće Evropske unije zvanično je usvojilo revidiranu listu zemalja čiji državljani mogu putovati u zemlje EU bez ikakvih prepreka. Bosna i Hercegovina nije opet dospjela na spisak.

 

 

Na popisu je 13 zemlja sa prethodnog spiska, dok su Srbija i Crna Gora jedine skinute sa liste.

 

 

U Briselu navode da će se lista ponovo biti ažurirana za dvije sedmice.

 

 

Na osnovu kriterijuma koji obuhvatanju prvenstveno epidemiološku situaciju i mjere zaštite, države članice EU 27 bi od 16. jula trebalo postepeno da ukidaju ograničenja putovanja na spoljnim granicama za stanovnike Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruandae, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja i Kine koja je podložna još i uslovu reciprociteta za putovanja građana EU na njenu teritoriju.

 

 

U pitanju su zemlje koje su bile i na prvoj listi Vijeća EU koja se primijenjivala od 1. jula sa izuzetkom Srbije i Crne Gore koje su uklonjene zbog pogoršnja epidemiološke situacije, prenosi fokus.

 

 

U Vijeću EU navode da treće zemlje, čijim građanima je dozvoljeno putovanje u EU, moraju da imaju broj novih slučajeva Covid-19 tokom posljednjih 14 dana na 100.000 stanovnika “blizu ili ispod prosjeka” EU, da imaju stabilan ili opadajući trend novih slučajeva prethodna 14 dana, a u obzir se uzima i ukupni odgovor treće zemlje na Covid-19 uključujući aspekte kao što su testiranje, nadzor, praćenje kontakata, zadržavanje, liječenje i izvještavanje, kao i pouzdanost informacija.

 

 

Za zemlje koje se ne nalaze na liste od zabrane putovanja izuzeti su građani EU i članovi njihovih porodica, oni sa trajnim boravišnim dozvolama u EU i članovi njihovih porodica kao i putnici sa dokazom o neophodnosti putoavnja.

 

 

U Briselu napominju da preporuka Vijeća EU nije pravno obavezujući instrument i da vlasti zemalja članica ostaju odgovorne za sprovođenje sadržaja preporuke.

 

 

Zemlje članice mogu, ali i ne moraju, da ukinu ograničenja putovanja za navedene zemlje, a ne bi trebalo da odluče da ukinu ograničenja putovanja za treće zemlje koje nisu na listi prije zajedničke koordinsiane odluke EU.

 

 

treće zemlje, čijim građanima je dozvoljeno putovanje u EU, moraju da imaju broj novih slučajeva Covid-19 tokom posljednjih 14 dana na 100.000 stanovnika “blizu ili ispod prosjeka” EU.

(1066)

USVOJENA REVIDIRANA LISTA: Građani BiH ne mogu putovati u zemlje EU

About The Author
-